Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟΆποψη του Κόλπου της Κυπαρισσίας. Χαρακτικό του Otto Magnus von Stackelberg. Ο Κυπαρισσιακός ονομαζόταν, σύμφωνα με την παλιά ονομασία της μεσσηνιακής πόλης που βρισκόταν στο νότιο άκρο του, Κόλπος της Αρκαδιάς


Μωρέ στης Αρκαδιάς, στης Αρκαδιάς τον πλάτανο, κυρά Λένη,
Ελένη ζηλεμένη, κάθετ’ ο κατής και κρένει.
Μωρέ και γράφουν τα, να γράφουν τα φιρμάνια του, κυρά Λένη,
Ελένη ζηλεμένη, όπ’ αγαπάει να παίρνει.
Μωρέ να παίρνει ο Του- να παίρνει ο Τούρκος τη Ρωμιά, κυρά Λένη,
Ελένη ζηλεμένη, και ο Ρωμιός την Τούρκα.
Μωρέ να παίρνει ο πρώ- να παίρνει ο πρώτος ξάδερφος, κυρά Λένη,
Ελένη ζηλεμένη, την πρώτη του ξαδέρφη.

1 σχόλιο:

Ωλονός είπε...

Το τραγούδι αγαπητέ Βυτιναίε αναφέρεται στην Αρκαδία και όχι στην Κυπαρισσία της επαρχίας Τριφυλίας που πράγματι παλιότερα ονομαζόταν Αρκαδιά. Επεμβαίνω διότι κάποιοι στην Κυπαρισσία προσπαθούν για τοπικιστικούς λόγους να οικειοποιηθούν τα τραγούδια της Ελένης του Λιβαρζίου και του Τούρκου Λιμάζ-αγά από την Μοστενίτσα.
Κώστας Παπαντωνόπουλος

Συνδέσεις για την ιστορία του τραγουδιού:

http://www.antroni.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=357:2010-01-14-23-38-46&catid=130:2010-02-09-08-53-59&Itemid=249

http://www.antroni.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=350:2009-12-24-23-55-17&catid=60:2010-06-19-20-55-32&Itemid=215