Σάββατο, 26 Απριλίου 2008

ΑΝΕΣΤΗ!


Ανάσταση στη Μονή Σκαφιδιάς
.

Σε κάθε λύπη της ζωής, σε κάθε δάκρυ,
σε κάθε της καρδιάς σου στεναγμό,
να ξέρεις πως στου δρόμου σου την άκρη
η Ανάσταση προσμένει το Σταυρό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: