Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»


.
Παρά τις αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες, το σχέδιο νόμου «Καλλικράτης» ψηφίστηκε από τη Βουλή.
.

.
Είναι βέβαιο ότι ο Υπουργός Εσωτερικών δεν θα μπορούσε να ικανοποιήσει το κάθε τοπικό αίτημα, ίσως ούτε καν να το ακούσει, εφ' όσον οι περιπτώσεις διαμαρτυρίας ανήλθαν σε εκατοντάδες. Είναι επίσης βέβαιο, σε σύγκριση με τις αντιδράσεις που είχαν συνοδεύσει τον «Καποδίστρια», ότι τώρα τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ πιο ομαλά. Ωστόσο, όλα θα μπορούσαν να είχαν πάει πολύ καλύτερα, αν είχε δοθεί εύλογος χρόνος στις κοινωνίες να επεξεργασθούν τις αλλαγές και εάν δεν είχαν ληφθεί υπ' όψιν μόνο οι κομματικές ανάγκες. Στην περίπτωση της Ηλείας δε, εκτός από τον παραμερισμό των μικροκομματικών και προσωπικών συμφερόντων, αρκούσε η επικράτηση της λογικής, όπως αυτή προκύπτει από το συνδυασμό της οικονομίας με τη γεωγραφία και την ιστορία του τόπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: