Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

ΤΩΡΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑΤώρα τα πουλιά, τώρα τα χελιδόνια,
τώρα οι πέ-, τώρα οι πέρδικες.
Τώρα οι πέρδικες γλυκολαλούν και λένε:
ξύπνα αφέ-, ξύπνα αφέντη μου.
Ξύπνα αφέντη μου, ξύπνα γλυκιά μου αγάπη,
ξύπνα αγκά-, ξύπνα αγκάλιασε.
Ξύπνα αγκάλιασε κορμί κυπαρισσένιο,
κάτασπρο, κάτασπρο λαιμό.
Κάτασπρο λαιμό σαν του Μαγιού το δρόσο,
σαν το κρύο, σαν το κρύο το νερό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: